Ochrana osobních údajů

 

Definice pojmů a základní ustanovení

 • Webové stránky dostupné prostřednictvím sítě internet na adrese https://petrnosek.cz (dále jen “webové stránky”) provozuje Petr Nosek, IČ 75309963 podnikatel vedený u Živnostenského úřadu města Brna pod Sp. značkou ZU/MMB/0439774/2012 (dále jen “provozovatel”).
 • Uživatelem se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů rozumí každý návštěvník, který jakýmkoli způsobem zadá své osobní údaje ke zpracováni na webových stránkách.

Rozsah osobních údajů a účel jejich zpracování

Provozovatel zpracovává následující osobní údaje v uvedeném rozsahu a za uvedeným účelem:
 • Poskytování služeb, plnění smlouvy osobní údaje uživatele v rozsahu: e-mail, telefon, jméno, příjmení provozovatel nezbytně potřebuje k plnění smlouvy.
 • Jméno, příjmení, e-mail, pohlaví, na co uživatel kliká v e-mailu a kdy je nejčastěji otevírá využívá provozovatel za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Tyto e-maily jsou zasílány výhradně na základě souhlasu uživatele a z jejich odběru se uživatel může kdykoli odhlásit.
 • Cookies – při procházení webových stránek zaznamenává provozovatel IP adresu uživatele a další údaje, zejm., jak dlouho se na stránce zdržuje a ze které stránky přichází.
 • Kromě uvedených provozovatel také shromažďuje osobní údaje uživatelů, pokud mu to ukládá zvláštní zákon v rozsahu, způsobem a za účelem takovým zákonem stanoveným.

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana

 • Osobní údaje a informace o Uživatelích jsou Provozovatelem uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel veškeré údaje získané od Uživatelů užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou subjektů zde jmenovitě uvedených.
 • Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, případně další právní předpisy České republiky.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Kromě zpracování osobních údajů uživatelů předává provozovatel některá data ke zpracování třetím stranám, kterými jsou:
 • Google, Inc.
 • Facebook / Meta, Inc.
 • MailerLite, Inc.
 • Smartlook, Inc.
 • JáNěkdo.CZ s.r.o.
 • Hotjar, Inc.

Závěrečná ustanovení

 • Kromě výslovně uvedených zásad a ustanovení se ochrana a zpracování osobních údajů řídí právním řádem České republiky a Evropské unie.
 • Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 12.6.2023.