O mně

Jsem ajťák a vyznačuji se širokou škálou znalostí a zkušeností i mimo IT obor, který jsem vystudoval na VUT v Brně. Kromě IT jsem paralelně působil 13 let v obchodě ve finančním sektoru, ze kterého si odnáším schopnost výborné komunikace a obchodní dovednosti, které přenáším do marketingu.

 

Při práci s klienty jsem se naučil skvěle organizovat, přirozeně vyhledávat a přednostně řešit kritická místa v časovém harmonogramu. Tyto schopnosti přenáším do projektového řízení.

Vysoká škola mě naučila přemýšlení v souvislostech a vášni pro Linux. Zájem o problematiku a vzdělávání v oboru je mou přirozeností. Svojí další činností v IT (programování, návrh databází, atd.) jsem se vypracoval k vedení vývoje složitých softwarových aplikací.

 

Výborné komunikační dovednosti a analytické schopnosti nad lidmi mě dovedly k leadershipu. Umím svůj tým jak rozvíjet a posouvat hranice každého jednotlivce, tak i chránit. Jsem naučený, že leader má jít vždy příkladem. Proto v krizových situacích bez váhání jako první vystupuji z řady. Chápu a s pokorou přijímám kritiku, pokud je důvodná a dokážu srozumitelně vysvětlit tu, která není. Nicméně dobrou komunikací se dá nepříjemným situacím předcházet a tak vyhrocené situace řeším opravdu výjimečně.

 

Kvůli šíři svých dovedností se nemohu jednoznačně profesně zařadit. Je pro mě však charakteristické, že se dokážu každému projektu přizpůsobit. Využívám svých mezioborových znalostí a tím zastupuji i několik lidí či rolí najednou. Tím dokážu ušetřit nemalé náklady.

Mé charakterové
vlastnosti

Tvrdé dovednosti si lze nově osvojit, charakter člověka ovšem nepředěláte. Tady jsou moje vlastnosti, kterých jsem si vědom a cením si jich:

spolehlivost

Kdybych měl zmínit hlavní charakterovou vlastnost, která mě z větší části definuje, tak je to právě spolehlivost. Ač to vnímám jako základní parametr jakékoli spolupráce, není spolehlivost pro každého samozřejmostí. Zkuste jít například na pohovor a řekněte:

“Umím všechny jazyky, které pro tuto pozici požadujete, budu pracovat za minimální mzdu a mám jen jedinou chybu. Nejsem spolehlivý. Takže i když se se mnou na něčem domluvíte, nikdy nemáte jistotu, že to udělám a kdy to udělám.”

Proto si na spolehlivosti zakládám a projevuje se u mě například v těchto situacích:

 • když se jednou na něčem domluvíme, tak to pro mě platí. Pokud se změnily okolnosti, tak dopředu informuji co se děje a rovnou přicházím s řešením. Nikdy se nemůže stát, že ode mne očekáváte výsledek v 15 hodin a já zavolám v 16 hodin, že to asi nestihnu.. Předcházím tak nedorozuměním a šetřím všem stranám nervy.
 • dalším příkladem může být spolehlivost, projevující se při organizaci. Představte si, že jste firma, která dodává do firem jednodenní školící kurzy a potřebujete objednat školitele. V ideálním případě sdělíte školiteli adresu a čas a dále už spoléháte, že všechno proběhne. Ale skutečně to má vždy hladký průběh? Nespolehlivý školitel zapomene na termín, nebo volá pár minut před konáním o adresu místa atp. Což neuvěřitelně zvyšuje režii, je neprofesionální, kazí jméno a takový školitel je opravdu k „nezaplacení“.

  Spolehlivost se u mě projevuje tak, že když přislíbím termín, mám to zapsané hned v diáři. Pokud nedostanu 3 dny před konáním školení adresu, automaticky se připomínám. Po příjezdu na místo automaticky informuji, že jsem ve školící místnosti s předstihem připraven a že je všechno v pořádku. A po školení automaticky posílám shrnutí s tím, že všechno už proběhlo a jaké byly zpětné vazby. Objednatel je tak v neustálé pohodě, že má dobré jméno a může tak pustit tyto organizační věci z hlavy.

komunikace - týmová, obchodní, leadership

O komunikaci bych mohl psát opravdu dlouho, protože komunikaci i aktivně školím. Z toho pohledu si troufám říct, že komunikaci mám na velmi vysoké úrovni.

Příklady použití:
Předcházení nepříjemným situacím (prevence) – díky analytickým schopnostem a mnoha komunikačním situacím dokážu včas rozpoznat, kdy může dojít ke konfliktu. A ještě než ke konfliktu dojde, popíšu protistraně co se děje a že hrozí zklamání. Tím, že společně dojdeme k řešení předcházíme konfliktu a jakési pachuti ze spolupráce a potenciální ztráty obchodu.

Prodání myšlenky či perfektní pochopení situace – v komunikaci často používám příklady, které analogicky připodobní situaci k něčemu, co protistrana dobře zná. Vhodně zvolený příklad pomůže pochopení.

flexibilita - schopnost přizpůsobit se novým očekáváním

Jediná jistota, na kterou se můžeme spolehnou je, že dojde ke změně. Svět a IT se neustále mění a vítěz je ten, kdo se dokáže rychle přizpůsobovat. Tuto schopnost jsem si osvojil i díky podnikání. V mnoha ohledech chápu všeobecné principy a to mi usnadňuje osvojování nových schopností (tvrdých dovedností).

Příklady:
Potřeboval jsem pro projekt pracovat s reklamními systémy, tak jsem si osvojil práci s Google Ads.

Potřeboval jsem způsob, jak laickému publiku v krátké době vysvětlit technický problém, tak jsem se naučil základy v Blenderu a vyrobil srozumitelnou animaci.

tah na branku - neskončím dokud není hotovo

K čemu je například obchodník, který má rozděláno 5 obchodů a žádný nedotáhne k cíli – tedy platbě? Takový obchodník se nikdy nezaplatí. V běžných pracovních činnostech to funguje stejně – jen to nemusí být na první pohled viditelné. Představte si, že ajťák vyvíjí internetové bankovnictví a tu a tam nedotáhne zabezpečení? Jak to asi dopadne? Způsobí to fatální škody..

Protože si všechny tyto věci uvědomuji, vnímám důslednost a dotahování do konce jako svůj velký přínos. V běžné komunikaci se to u mě projevuje například tak, že když mi klient napíše do e-mailu 3 otázky, tak dostane odpověď právě na 3 otázky a ještě doplním odpověď na čtvrtou nevyřčenou otázku, která vyplynula z kontextu.

schopnost nést odpovědnost

Člověk, který neumí nést odpovědnost čeká, až někdo vyřeší problémy za něj. A to brzdí projekty a drží je často v patové situaci. Představte si situaci, kterou určitě musel zažít každý. Jdete se skupinou do restaurace a restaurace je zavřená. A teď každý dává návrh na alternativu a půl hodiny se bavíte o tom, kam by se dalo jít jinam. Nikdo nechce nést odpovědnost za rozhodnutí a projekt společná večeře se táhne a je v patové situaci. Je Vám to povědomé?

Situace je bezvýchodná do té doby, než jeden člověk převezme odpovědnost za další činy a udá směr. I když to nemusí vyjít, tak je schopen nést odpovědnost za své rozhodnutí a stát se řešitelem. A to je i jeden z příkladů mojí role. Když přijmu úkol, přijímám i odpovědnost. Ať už mě potkají v průběhu neočekávané problémy, je mojí osobní odpovědností, abych úkol vyřešil a podle toho se chovám. Protože vím, že nikdo jiný to za mě nevyřeší.

týmová spolupráce

Vím, co je to týmová spolupráce. Zažil jsem situace kdy jsem byl součástí týmu i situace z druhé strany, kdy jsem tým vedl. Proto vím, jaká informace a data potřebuje mít člověk, který od Vás práci přebírá a dohlíží na ni.

V praxi se to projevovalo například tak, že jsem projektorovému manažerovi psal, jak jsem rozdělil práci týmu programátorů a proč. Vysvětlil jsem rozdělení mnohahodinových úkolů na menší, aby mohl vývoj probíhat paralelně. Sleduji tím rovnoměrné rozdělení kapacit. Dále že za týden hrozí riziko, že nebudeme mít pro část týmu připravené zadání a mám připravené varianty konkrétní varianty řešení.

Díky těmto informacím měl projektový manažer automaticky dostatečné údaje pro svá rozhodnutí, uvolnily se mu kapacity a mohl se věnovat i dalším projektům namísto toho, aby se zaměřoval pouze na jeden projekt, jak bylo původně plánováno.

řešení problémů a kritické myšlení

V informačním světě nelze dlouhodobě fungovat bez zdravého kritického myšlení. Jsem zvyklý si zdroje ověřovat a k neznámému mám zdravé pochybnosti.

V projektech se to projevuje například tak, že vyhledávám kritická místa a otevírám tyto otázky: Co když uživatel změní posloupnost událostí? Máme tohle vyřešeno? Víme co se má stát a víme, co se skutečně stane?

Nejsem sice neomylný, ale nedám se jen tak opít rohlíkem.

Vzdělání
a hard skills

/ 2006 – 2009 – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informatiky, obor: informační technologie, dokončené bakalářské studium

/ psaní všemi deseti, řidičský průkaz (B)

/ angličtina – B2

/ SQL databáze

/ tvorba webových stránek postavených na WordPressu

/ s tvorbou webů jsou spojeny jazyky jako JavaScript, CSS

/ skripty na automatizaci Google Apps Script, Node Red

/ reklamní systémy – Google Ads, Facebook, Sklik

/ Linux – konfigurace služeb a sítí, správa serverů, skripty (BASH)

/ tvorba zadávací dokumentace ERP projektu pro programátory

Mohl bych zde psát výčet dalších programovacích jazyků ve kterých jsem v minulosti pracoval a také výčet služeb, které jsem konfiguroval. Nicméně to o mě asi moc neřekne. Prostě se přizpůsobuji projektu a neustále se učím nové věci. Víc o mě ale může napovědět wiki.petrnosek.cz, kde jsem od roku 2023 začal dokumentovat IT problematiku, se kterou jsem se setkal, abych sobě i druhým usnadnil práci. Wiki se věnuji krátce, ale jako orientační výčet mých zkušeností napoví.

Moje IT vášně a flow

Moje vášeň se ubírá k Linuxu a tvorbě Internet Of Things. Dále pak zbožňuji automatizaci procesů – když mohu zařídit, aby se věci děly samy nebo sbírat data na další vyhodnocení. Tyto věci mě pohlcují natolik, že místy i ztrácím pojem o čase.

Hlavní pracovní zkušenosti
a poslední spolupráce

2017 – současnost

Langino s.r.o. – kromě marketingu se věnuji také vytváření zázemí pro dlouhodobé fungování firmy, což obnáší:

 • definice a dokumentace vnitrofiremních procesů
 • vytváření systému práce a organizace činností (plánování kurzů, organizace lektorů, organizace kurzů atd.)
 • nasazení a přizpůsobení CRM systému
 • tvorba webu a e-shopu a s tím spojené činnosti
 • Google Ads, Facebook kampaně
 • tvorba videí s green screen
 • automatizace procesů Make (Integromat), posléze Node-RED

2017 – současnost

Tvorba webových stránek – jako příklad uvádím odkaz na některé webové projekty, které jsem tvořil:

Moje role u webových stránek je analytická (zjistím představu klienta, rozpočet a také to, nakolik se chce na Tvorbě po obsahové stránce podílet). Z toho vyplyne zadání pro grafika. Další moje role je realizační, kdy převedu grafický návrh do výsledného webu.

2021 – současnost

PROPASIV s.r.o. – ve spolupráci se společností PROPASIV je krásně poznat moje přizpůsobivost projektu. Původně naše spolupráce začala na podnět úpravy reklamy. Ovšem úprava reklamy by nic nevyřešila a tak započala naše spolupráce, která postupně zahrnovala:

 •  nasazení otevřeného podnikového softwaru na efektivní řízení
 • definice úzkých míst, která brání digitální publikaci
 • předělání webu tak, aby zmizela tato úzká místa
 • to mělo za následek zvýšení publikační činnosti na blogu z 3 článků za rok na 2-3 články za měsíc
 • úprava s obnovení pravidelného e-mail marketingu
 • nastavení reklamních systémů
 • další konzultace a nasazování IT nástrojů na rozvoj firmy

2022 – současnost

Forscope a.s. – správa Google Ads kampaní. Tady jsem součástí menšího týmu a moje činnosti zahrnují:

 • správa kampaní
 • analýzy a tvorba podkladů pro další strategické rozhodování

2019 – květen 2023

Frontman s.r.o. – seniorní konzultant při vývoji rozsáhlé aplikace na správu klientů a produktů. Zpočátku se jednalo o CRM nyní se dá hovořit spíše o ERP.  Tvořím externí mezičlánek mezi klientem (od kterého sbírám zadání) a vykonavatelem. Moje role je jak analytická, tvořící a dohledová. Moje činnosti zahrnují:

 • tvorba zadání pro programátorský tým – pseudokód, vývojové diagramy, návrhy chování aplikace
 • návrh databázového modelu
 • analýzy vnitrofiremních potřeb na aplikaci
 • odborný a technický dohled nad projektem
 • časové odhady jednotlivých částí projektu
 • návrhy nejlepších možných variant realizace, pakliže nějaká funkcionalita překračuje rozpočet
 • aktivní komunikace se zadavatelem a vysvětlování toho co chce, co by měl chtít a hlavně proč
 • tvorba Google Aps skriptů pro generování dokumentů a automatizaci práce se Spreadsheety

2009 – 2022

Partners Financial Services – obchodní činnost, management. Odsud pramení moje komunikační dovednosti a Leadership.

Reference

Naše cesty se poprvé zkřížily na vzdělávací akci na eventu v HUB Brno, kde mě Petr upoutal svým projevem, charisma a schopností komunikovat. Uvědomila jsem si, že by mohl být přínosem pro rozvoj naší firmy. Spolupráce se primárně zaměřila na vylepšení obchodní komunikace. Petrův přístup a znalosti nás brzy inspirovaly k prohloubení naší spolupráce, která se postupně rozšířila i na oblast IT dovedností, úpravy fotografií a tvorbu videí, inovativní nápady pro marketingovou strategii a vývoj nových webových a e-shopových stránek.

Naše spolupráce s Petrem je mimořádně úspěšná. Jeho rychlost, ochota a inspirativní přístup překračují naše očekávání. Při řešení úkolů hledá nejen efektivní řešení, ale také usiluje o to, aby výsledek byl více než 100% splněním zadání.

Petr je osobou, kterou mohu doporučit bez váhání. Důvěra v jeho spolehlivost a schopnost nejen splnit úkol, ale i nalézt optimální řešení, je jedním z hlavních důvodů, proč si jeho práce tak ceníme. S Petrem můžete očekávat, že vaše projekty budou provedeny na nejvyšší možné úrovni, s ohledem na váš rozpočet a s kreativitou, která skutečně oživuje vaše nápady.

Hana Hegerová

S Petrem Noskem nás seznámil společný můj dřívější kolega a založili jsme spolu projekt Anglicky za 3 měsíce a později se připojil k firmě Langino. Nejdříve jsem ho poznal jako specialistu na online i offline marketing a obchodníka, což je práce, ve které má dle mého názoru mnoho zkušeností, což se projevuje komplexní péčí o zákazníka, efektivní akvizicí nových klientů a dlouhodobě udržitelnými výsledky.

Později se jeho pozice přirozeně přesunula do procesního řízení a datové analýze, implementaci CRM, tvorbě webových stránek apod., což je oblast, kde dokáže skvěle využívat své široké znalosti IT.

Naše spolupráce probíhala po všech stránkách bezvadně díky jeho profesionalitě, ale i skvělým komunikačním dovednostem. Kromě uvedeného je jeho velkou předností propojování více oborů dohromady a schopnost rychlé orientace v nových situacích a velmi rychlá schopnost učit se.

Filip Slunský
Majitel firmy

Etický kodex
a hodnotový systém

Na místě je třeba říct, že můj hodnotový systém mi nedovoluje pracovat a rozvíjet projekty, které mi nedávají smysl. Pokud nevidím prospěšnost projektu, tak ho neumím ho rozvíjet. Nemusíte mít špatný projekt, jen Vám slušně řeknu, že na to nejsem vhodný člověk a rozloučíme se dříve, než dojde ke vzájemnému zklamání.

Například business v hazardu mi hodnotově nedává vůbec smysl.

Mám velmi rád profesionální prostředí, kde se lidé navzájem podporují a projekty s budoucností (například energetika, Internet Of Things).

Možnosti spolupráce

 • svých schopností dokážu využít výborně jako vedoucí týmu programátorů a jako mezičlánek mezi realizátorem projektu a zadavatelem. Ze strany klienta umím vyzískat potřeby a tvořit zadání. Programátorský tým zase vést k realizaci a udávat směr projektu.
 • vylepšování a automatizace procesů ve firmách. S velkým přehledem dokážu zvolit vhodné IT nástroje. Kladu důraz na dlouhodobost takového řešení a preferuji otevřený software kvůli možnosti přizpůsobení a aby firma nebyla rukojmím jednoho dodavatele (problematika vendoor lock-in).
 • reklamní systémy a tvorba reklamy. Kolem reklamy a propagace umím věci buď vytvořit nebo výborně zorganizovat.

Mé preference a možné limity

 • spolupráce skrze faktury (právnická osoba nebo ŽL) – šetřme náklady oběma stranám
 • preferuji práci ze svého pracovního prostředí nedaleko Brna. Vzhledem k internetu a informační době se v tomto směru nesetkávám s překážkami. Pokud to nicméně pomůže, tak se mohu pohybovat denně v dojezdové vzdálenosti Brna a pokud si to bude situace vyžadovat, tak některé dny v týdnu třeba i v Praze.

Pojďme spolupracovat

Zavolejte mi

Napište mi