DP Testimonials

Filip Slunský

I was introduced to Petr Nosek by a mutual former colleague, and we co-founded the project "Anglicky za 3 měsíce" (English in 3 months), and later he joined the Langino company. At first, I got to know him as a specialist in online and offline marketing and a...

přečíst článek

Hana Hegerová

Our paths first crossed at an educational event at HUB Brno, where Petr caught my attention with his speech, charisma, and ability to communicate. I realized that he could be beneficial for the development of our company. The cooperation primarily focused on improving...

přečíst článek

Filip Slunský

S Petrem Noskem nás seznámil společný můj dřívější kolega a založili jsme spolu projekt Anglicky za 3 měsíce a později se připojil k firmě Langino. Nejdříve jsem ho poznal jako specialistu na online i offline marketing a obchodníka, což je práce, ve které má dle mého...

přečíst článek

Hana Hegerová

Naše cesty se poprvé zkřížily na vzdělávací akci na eventu v HUB Brno, kde mě Petr upoutal svým projevem, charisma a schopností komunikovat. Uvědomila jsem si, že by mohl být přínosem pro rozvoj naší firmy. Spolupráce se primárně zaměřila na vylepšení obchodní...

přečíst článek